Hovudside | Informasjon | Innkvartering | Tevlingar | Startlister | Resultat | Program | Presse | Kontakt
Billettprisar

Her er billettprisane for Landskappleiken 2011. Gjennomgangsbillett inkluderer også dans på kvelden.

Opningskonsert kr 200
Kvedarkonsert: kr 200
Meisterkonsert kr 200
Enkelttevling onsdag og torsdag: kr 100
Enkelttevling fredag og laurdag: kr 150

Konsert i Kivledalen kr 150,-

Dagsbillett med dans
Onsdag: 200
Torsdag: 300
Fredag: 350
Laurdag: 350

Gjennomgang (med meisterkonsert) onsdag - søndag: 800,- (medlemmer 700)
Fredag – søndag (med meisterkonsert) 600,- (m 500)

Sosial dans kr 100 – (tilgang alle dansearenaer)
Barn under 15 gratis